Blogi

Verkkokauppa-alustojen kasvu ja sen merkitys verkkokaupalle

Palaa blogiin

Miksi verkkokauppa-alustat kasvavat? Mitä alustojen kasvu merkitsee tuotteita valmistaville yrityksille ja kuluttajille? Miten alustojen kasvuun tulisi reagoida?

Verkkokauppa-alustat ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet merkittävästi, ja niiden rooli maailmanlaajuisessa kaupankäynnissä on kasvanut samalla. Alustat kuten Amazon, eBay, Walmart, Etsy ja Temu ovat muuttaneet tapaa, jolla tuotteita myydään ja ostetaan verkossa. Tämä kasvu on ollut mahdollista teknologian kehittymisen, logistiikkaratkaisujen parantumisen ja kuluttajien muuttuneiden ostotottumusten ansiosta.

Digital Commerce 360 graafi osoittaa 100 suurimman verkkokauppa-alustan liikevaihdon kehitystä. Verkkokauppa-alustojen Gross-Merchandise-Value (GMV) on tuplaantunut vain kuudessa vuodessa, eikä kasvulle näy loppua.

Verkkokauppa-alustojen kasvu on tarjonnut uusia mahdollisuuksia tuotevalmistajille, jotka eivät ehkä muuten pystyisi tavoittamaan globaaleja markkinoita. Tämä on kiinnostava mahdollisuus etenkin pienille- ja keskisuurille yrityksille, joilla ei muuten olisi resursseja saavuttaa kansainvälisiä markkinoita. Alustat tarjoavat valmiin asiakaskunnan, luotettavat maksujärjestelmät ja usein myös logistiikkapalveluita, jotka helpottavat kansainvälistä kauppaa. Tämä on vähentänyt merkittävästi markkinoillepääsyn esteitä ja mahdollistanut uusien liiketoimintamallien syntymisen.

Lue myös: Kansainvälinen myynti Amazonissa – Kuinka valloittaa uusia markkinoita?

Verkkokauppa-alustojen kasvu esittelee tuotevalmistajille myös uusia uhkakuvia ja haasteita. Suuret alustat hallitsevat markkinoita, ja niiden haastaminen yksittäisenä myyjänä voi olla vaikeaa tai lähes mahdotonta. Temun räjähdysmäinen kasvu Suomessa on esimerkki siitä, kuinka nopeasti suuri verkkokauppa-alusta voi viedä huomiota ja ostajia perinteisiltä verkkokaupoilta. Alustat myös määräävät kriteerit myyjille täysin itsenäisesti, joka voi asettaa tuotevalmistajille uudenlaisia haasteita. Kuluttajabrändien on jatkuvasti kehitettävä tuotteitaan ja toimintatapojaan pysyäkseen kilpailukykyisinä. Alustojen tarjoamat analytiikka- ja markkinointityökalut auttavat tässä, mutta vaativat samalla osaamista ja resursseja.

Lue myös: Yleisimmät kompastuskivet Amazoniin mentäessä – ja kuinka vältät ne

Yleistieto: Mitä eri alustoja on ja miten ne toimivat?

Amazon: Maailman suurin verkkokauppa-alusta, jossa suurin osa myynnistä tapahtuu kolmannen osapuolen myyjien toimesta. Amazon tarjoaa globaalisti erittäin houkuttelevaa kysyntää ja myyjiä helpottavia myynnin tukitoimia. Amazonin avulla myyjät voivat nopeasti tavoittaa laajan asiakaskunnan globaalisti.

Lue myös: Miksi Amazoniin: Maailman suurin kauppapaikka avaa mahdollisuuden kaikenkokoisille yrityksille

eBay: Tunnettu verkkokauppa-alusta, jossa myyjät voivat myydä sekä käytettyjä että uusia tuotteita joko huutokaupalla tai kiinteällä hinnalla. Myyjät vastaavat itse varastonhallinnasta ja toimituksista.

Lue myös: eBay – Kansainvälinen verkkokauppa-alusta

Walmart Marketplace: Yhdysvaltojen suurimpiin kuuluvan vähittäiskauppaketjun verkkokauppa-alusta. Se tarjoaa pääsyn laajaan asiakaskuntaan ja Walmartin logistiikkapalveluihin. Myyjien on täytettävä tietyt vaatimukset, kuten Yhdysvaltain yritysrekisteröinti ja näytöt menestyksestä verkkokaupassa.

Lue myös: Walmart Marketplace – Kasvava Verkkokauppa-alusta

Etsy: Käsintehtyihin ja räätälöityihin tuotteisiin erikoistunut verkkokauppa-alusta. Etsy on suosittu käsintehtyjen tuotteiden valmistajien keskuudessa ja myyjät vastaavat itse varastonhallinnasta ja toimituksista.

Lue myös: Etsy: Kasvava Verkkokauppa-alusta Käsityön Ystäville

Temu: Uusi ja nopeasti kasvava alusta, joka tarjoaa erittäin edullisia hintoja suoraan kiinalaisilta valmistajilta. Temun suosion taustalla ovat aggressiiviset markkinointikampanjat ja pelillistetyt ostokokemukset.

Lue myös: Temu – Räjähdysmäisen kasvun kauppapaikka

Uhat: Mitä alustojen kasvu ja suosio merkitsee tuotevalmistajille?

Verkkokauppa-alustojen kasvu ja suosio tuovat mukanaan merkittäviä uhkakuvia ja haasteita tuotevalmistajille. Ensinnäkin alustoilla esiintyvä erittäin kova kilpailu vaatii merkittäviä panostuksia markkinointiin, mainontaan ja laadunvarmistukseen. Tämä kasvattaa kustannuksia ja riskejä, ja vaatii huomattavaa osaamista menestyäkseen. Alustoille ominainen hintakilpailu voi johtaa katteiden pienenemiseen, rasittaen toiminnan kannattavuutta. Social proofiin perustuva arvostelu-ominaisuus on osa lähes kaikkia verkkokauppa-alustoja, asettaen entistä suuremman arvon laadunvarmistukselle ja -standardeille.

Lue myös: Amazon markkinointi – Miten erottautua kilpailijoista

Yritysten riippuvaisuus alustan ekosysteemistä tekee ne haavoittuvaisiksi alustan päätöksille, säännöksille ja algoritmien muutoksille. Muutokset näkyvyysalgoritmeissa voivat vaikuttaa nopeasti ja dramaattisesti myyntiin. Yritykset, jotka ovat vahvasti sidoksissa yhteen alustaan, voivat kärsiä merkittäviä tappioita, jos alustan politiikka muuttuu. Esimerkiksi Amazonissa kilpailijasi voivat ostaa tuotteitasi, arvostella ne huonosti ja jopa ilmiantaa tekaistusta turvallisuusriskistä. Pahimmassa tapauksessa alusta voi turvallisuusriskin takia sulkea myyntisi täysin, kunnes olet pystynyt osoittamaan väitteen vääräksi. Tämä asettaa uudenlaisia uhkia myyjille alustojen toimesta ja vaatii alustakohtaista asiantuntijuutta tilanteiden ratkaisuksi.

Lue myös: Olemme nyt verifioitu Amazon Ads kumppani

Kun isot alustat tulevat Suomeen, ne tuovat mukanaan kansainvälisen tarjooman ja merkittävät taloudelliset resurssit. Tämä tarkoittaa, että suomalaisyritysten on pystyttävä vastaamaan kansainväliseen kilpailuun, joka on alustojen kasvun myötä vääjäämättä saapumassa myös Suomeen. Tämä vaatii paikallisilta yrityksiltä panostuksia alustamyynnin osaamiseen, ennen kuin on liian myöhäistä. Pahimmillaan tämä voi tarkoittaa sitä, että paikalliset yritykset jäävät jälkeen, jolloin suomalaiskuluttajien raha valuu ulkomaisille toimijoille. Temun räjähdysmäinen suosio suomalaisten kuluttajien keskuudessa on elävä esimerkki siitä, kuinka suuri kansainvälinen verkkokauppa-alusta voi viedä markkinaosuuksia ja siirtää rahavirtoja ulkomaille.

Lue myös: Amazon vs. Temu: Miten Temu haastaa Amazonia Euroopassa?

Mahdollisuudet: Millaisia mahdollisuuksia verkkokauppa-alustat tarjoavat?

Verkkokauppa-alustat tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia tuotevalmistajille. Alustat kuten Amazon ja eBay mahdollistavat tuotteiden myynnin kansainvälisille asiakkaille ilman suuria alkuinvestointeja. Tämä avaa ovia erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka voivat näin tavoittaa laajemman asiakaskunnan ja kasvattaa liiketoimintaansa.

Katso webinaaritallenne: Näin viet tuotteesi kansainvälisille markkinoille Amazonin avulla

Kasvaminen eri alustojen mukana vaatii strategista suunnittelua ja resurssien kohdentamista. Yritysten on hyödynnettävä tehokkaasti alustojen tarjoamia analytiikka- ja markkinointityökaluja. Verkkokauppa-alustat voivat edistää vientiä ja kansainvälistä liiketoimintaa tarjoamalla valmiit asiakaskunnat, luotettavat maksujärjestelmät ja usein myös pk-yrityksille elintärkeitä logistiikkapalveluita.

Lue myös: Mikä on Amazonin FBA-myyntimalli ja miksi suosittelemme sitä asiakkaillemme?

Yhteenvetona, verkkokauppa-alustat ovat kaksiteräinen miekka: ne tarjoavat laajat mahdollisuudet kasvulle ja laajentumiselle, mutta vaativat myös tarkkaa suunnittelua, laadunvalvontaa ja kilpailukyvyn säilyttämistä. Tuotevalmistajien on hyödynnettävä alustojen tarjoamat työkalut ja palvelut tehokkaasti sekä sopeuduttava jatkuvasti muuttuviin markkinatilanteisiin selviytyäkseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö mahdollisuuteen pitäisi tarttua.

Lue myös: Näillä keinoilla tuotteesi menestyy Amazonissa

Osaavat matkanjohtajamme keskustelevat kanssasi mielellään yrityksesi potentiaalista verkkokauppaviidakossa – ota yhteyttä matalalla kynnyksellä.