Blogi

PPC mainonta Amazonissa – keskeisimmät mainosmuodot ja mittarit

Palaa blogiin

Amazonissa mainonta on keskeinen elementti kaikille alustalla myyville. Mainonnan avulla voit nostaa uusia tuotteita kuluttajien tietoisuuteen, kasvattaa brändinäkyvyyttä ja vahvistaa brändin sekä tuotteiden asemaa hakutuloksissa. 

Yleisin ja suosituin mainonnan muoto Amazonissa on PPC-mainonta. Blogimme käsittelee Amazonin PPC-mainontaa ja siihen liittyviä mittareita.

PPC-mainonta Amazonissa

PPC

Pay-per-Click eli PPC mainonta on kampanjamuoto, jossa myyjät voivat tehdä tuotteilleen mainoksia, joista veloitetaan vasta asiakkaan niitä klikatessa. PPC tunnetaan myös nimellä Cost-per-click (CPC). Amazonissa PPC mainokset näkyvät Amazonin hakutuloksissa sekä kilpailijoiden tuotelistauksissa. 

PPC mainonta on oiva vaihtoehto, kun halutaan näkyä asiakkaille, jotka ovat ostovalmiita jo mainoksen nähdessään. Näin mainoksien tehokkuutta mitatessa voidaan tunnistaa ne mainokset, jotka tuottavat konversioita. Etenkin uutta tuotetta lanseerattaessa PPC-mainonta on tärkeä apu näkyvyyden saamiselle ennen orgaanisen sijoittumisen vakiintumista. 

Me YAP:lla otamme aina hakusanojen klikkihinnat huomioon markkina-analyysia tehdessämme. Näin varmistamme, että kaikilla on sama käsitys mainonnalle varattavan budjetin määrästä.

Lue myös: Miten Amazon-myyjät mainostavat?

Sponsored Ads

Amazonissa PPC-mainokset kantavat nimeä Sponsored Ads. Niitä on kolmea eri alakategoriaa:

  • Sponsored Products ads
  • Sponsored Brands ads
  • Sponsored Display ads

Sponsored Products -mainokset ovat niitä, joita näkyy hakutuloksissa sekä tuotesivuilla. Ne näyttävät usein lähes samalta kuin tuotteen varsinainen listaus ja ovat suosituin PPC mainosmuoto. Näitä mainoksia voi kohdentaa hakusanojen avulla joko automaattisesti tai manuaalisesti. Manuaalisessa kohdentamisessa keskiöön nousee huolellinen hakusana-analyysi ja syvä asiakasymmärrys.

Sponsored Brands on mainosmuoto, jossa myyjät voivat mainostaa useampaa tuotetta kerrallaan ja kiinnittää kuluttajien huomiota visuaalisesti kiinnostavammilla mainoksilla verraten Sponsored Products mainontaan. Mainostajat voivat valita jopa kolmesta mainosmuodosta:

  • Product collection, jossa yhdessä mainoksessa esitellään monia eri tuotteita samalta brändiltä
  • Store spotlight, jolla voi ohjata liikennettä brändin Amazon Storeen ja nostaa näin koko brändin näkyvyyttä
  • Video, jolla voi mainostaa joko brändiä tai sen tuotetta

Sponsored Brands -mainoksia klikkaamalla kuluttaja ohjataan joko brändin erikseen luomalle laskeutumissivulle tai Amazon Storefront -sivulle. Huomioi, että Sponsored Brands -mainoksien käyttö vaatii Amazonin brändirekisteriin kuulumisen.


Sponsored Display -mainokset mahdollistavat mainoksien kohdentamisen yleisölle, joka on jo vieraillut myyjän tuotesivuilla. Kohdentaminen voi tapahtua sekä Amazonissa että sen ulkopuolella, kuten Googlessa, Facebookissa, Netflixissä ja jopa mobiilisovelluksissa. Myös display-mainokset vaativat brändirekisteriin kuulumisen.

Mainonnan mittarit

ROAS

Return on ad spend eli ROAS on markkinoinnin mittari, jolla seurataan tietyn mainoskampanjan vaikutusta tuloihin. ROASin seuraaminen voi paljastaa, mikäli digimarkkinoinnin kampanja toimii tehokkaasti tai jos siinä on tarvetta optimoinnille. Lyhykäisyydessään, ROAS määrittää markkinointikampanjan tehokkuuden, joka mitataan saaduista tuloista per mainontaan käytetty euro.

TACoS

Total advertisement cost of sales mittaa mainonnan kuluja suhteessa koko Amazon-myyntiin, mukaan lukien sekä mainonnasta että orgaanisesta myynnistä saadut tuotot. TACoS auttaa myyjää arvioimaan mainonnan tehokkuutta ja myynnin tuottavuutta kokonaisuutena, sillä Amazonissa mainonnan tavoitteena on lisätä myyntiä ja bränditietoisuutta. 

TACoS lasketaan seuraavasti: (mainoskulut / kokonaismyynnin tuotto) x 100. Esimerkiksi, jos kuukauden mainoskulut on 1000€ ja kokonaismyynti 10 000€, laskukaavaa hyödyntäen TACoS olisi 10%. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaista mainontaan käytettyä euroa kohden myyntituotto on 10 euroa. 

ACoS

Advertisement cost of sales eli ACoS on mittari, jolla mitataan mainokseen käytettyä rahaa ja siitä saatua tuottoa. Siinä missä TACoS mittaa kokonaismyyntiä, ACoS ottaa huomioon vain mainoksen ansiosta tulleet myynnit. Mitä matalampi kampanjan ACoS on, sitä vähemmän myyjä käyttää rahaa mainontaan per saatu myynti. 

ACoS lasketaan jakamalla mainontaan käytetty raha mainoksen tuottamilla myynneillä seuraavasti:

ACoS = 100 x ([mainoskulut] / [mainoksen tuottama myynti])

Mainoskampanjoiden tehokkuutta mitatessa matala ACoS on hyvä indikaattori siitä, että mainos on tehokas ja kannattava. Se, mikä määritellään matalaksi on tavoite- ja tuotekohtaista, mutta yleisesti matala ACoS on alle 25%. Keskiarvoinen ACoS on välillä 25% ja 40%, 40% ylittävä ACoS on korkea. Korkea ACoS ei automaattisesti tarkoita sitä, että tuote tai yritys ei olisi kannattava. Korkea ACoS on hyväksyttävää esimerkiksi silloin, kun tavoitteena on volyymi ja ripeä kasvu.

CTR

Click through rate (CTR) määrittelee sen, kuinka monet mainoksen katsojista päätyy klikkaamaan mainosta. CTR on arvo, jota voidaan käyttää mainoksien tehokkuuden mittaamiseen. CTR lasketaan seuraavasti:

mainoksen klikit / mainoksen näyttökerrat = CTR

Korkea CTR on indikaattori siitä, että mainos on kohdennettu oikealle kohderyhmälle ja että kuluttajat kokevat sen relevanttina hakuunsa nähden. Määritelmä hyvälle CTR:lle on suhteellinen, sillä se riippuu mainostetusta tuotteesta sekä kohderyhmästä.

Amazonissa myynnin aloitus on nopeaa ja verrattain edullista, mutta menestyminen edellyttää ymmärrystä verkkokauppajätin toimintalogiikasta. Amazonin hakutulosten etusivulle pääseminen vaatii huolellista strategiaa ja jatkuvaa optimointia. Osaavat matkanjohtajamme keskustelevat kanssasi mielellään yrityksesi potentiaalista verkkokauppaviidakossa – ota yhteyttä matalalla kynnyksellä.
Lataa myös maksuton oppaamme Amazonin valloitukseen ja ota kuunteluun podcast, jossa käymme läpi mm. millaisille yrityksille myynti Amazonissa sopii ja mitkä ovat avaintekijät Amazonissa menestymiseen!