Blogi

Raivaa tie Amazoniin: verkkokauppaviidakossa Amazon-algoritmin kesyttäminen takaa parhaan myynnin

Palaa blogiin

Artikkelisarjamme perustuu lukuisiin keskusteluihin ja kokemuksiin eri toimialoja edustavien asiakkaiden kanssa. Käymme artikkeleissa läpi yrityksen päättäjiä pohdituttavia aiheita, kun he harkitsevat kansainvälisen kasvun vauhdittamista Amazon-verkkokauppamyynnin avulla.

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa asiakas harkitsi kansainvälisen digitaalisen tuotemyynnin aloittamista tulevaisuuden kasvun varmistamiseksi. Hän haki tietoa ja teki vertailua oman verkkokaupan perustamisen ja Amazon-verkkokauppa-alustan hyödyntämisen välillä. Se oli selvää, että riittävän kysynnän saaminen tuotteille tulisi olemaan se kaikkein kallein investointi. Amazonissa kysyntä ja mahdollisuus laajentua useammalle markkinalle oli kustannustehokkaimmin saatavilla. Alustavan selvitystyön ja sopivan yhteistyökumppanin löytymisen myötä asiakas päätyi raivaamaan tien Amazoniin Your Amazon Partnersin johdolla.

Artikkelisarjan toisessa osassa käynnistettiin Amazon-hankkeen kartoitus ja suunnitteluvaihe. YAP:in tuottamien datan ja analyysien perusteella asiakas sai kattavan ymmärryksen seuraavista asioista:

  • Mitkä ovat heidän potentiaalisimmat ja vetovoimaisimmat tuotteet eri Amazon-markkinoille
  • Millainen myyntiennuste näillä tuotteilla on
  • Kuinka suurta katetta olisi odotettavissa eri Amazon-markkinoilta
  • Miten logistiikka tulisi hoitaa ja mitkä olisivat sen kustannukset
  • Kuinka suuri erä tuotteita kannattaisi lähettää kohdemarkkinoiden Amazon-varastoihin ja miten usein varastoja tulisi täydentää

Lisäksi asiakas sai lisää ymmärrystä markkinoiden prioriteeteista, strategiasta, sekä tarvittavan markkinoinnin toimenpiteistä ja budjetista. Tämä kaikki koostettiin selkeäksi toimenpidesuunnitelmaksi. Asiakkaan näytettyä vihreää valoa etenemiselle oli aika kääriä hihat ja aloittaa konkreettiset toimenpiteet, joilla tie Amazoniin avautuisi.

Lue myös: Opas Amazonin valloitukseen

Myyntiä edeltävät toimenpiteet verkkokauppaviidakossa

Toinen vaihe alkoi asiakkaan puolelta kohdemarkkinoiden Amazon-varastoihin toimitettavien varastoerien tuotannolla ja niitä varten suunniteltujen uusien tuotepakkausten tilaamisella. Näin haluttiin varmistaa tuotteiden olevan markkinoilla halutussa aikataulussa, jotta myynti Amazonissa voitaisiin aloittaa.

Your Amazon Partnersin työ keskittyi Amazonin hallintaan. Ensimmäisenä asiakkaalle perustettiin eri markkinoille Seller Central -tilit, sekä aloitettiin brändi- ja tuoterekisteröinnit. YAP tuotti myös tuotelistaukset eri markkinoille niiden omilla kielillä, sillä kun tuotteet olisivat toimitettu kohdemarkkinoiden Amazon-varastoihin, alkaisi niiden lanseeraus. Tämä oli tärkeä toimenpide, koska tavoitteena oli aloittaa 24 tunnin sisällä tuotemyynti ja tilausten toimitus loppuasiakkaille Amazonin toimesta.

Tuotelistauksien lanseeraus ja optimointi verkkokauppaviidakossa alkaa

Lanseerausvaiheessa kulminoituivat kaikki YAP:in ja asiakkaan ennakkoon suunnittelemat ja toteuttamat työt. Jo ensimmäiset tunnit lanseerauksen aikana olivat jännityksen täyteiset. Tosin jännitys tulisi kestämään vielä seuraavat 2-3 viikkoa, sillä orgaaninen myynti olisi saatava kasvamaan ja tuotetilaukset lentoon. Tässä auttoi Amazonin oma algoritmi.

Lanseerauksesta alkoi ns. salesBOOST-vaihe, jolloin Amazonin algoritmi suosii uusia tuotelistauksia 2-3 viikon ajan. Tässä vaiheessa YAP tarkkailee ja optimoi tuotelistauksia päivittäin, jotta saataisiin mahdollisimman paljon orgaanista myyntiä, sekä algoritmi suosimaan tuotelistauksia vielä salesBOOST-vaiheen päätyttyäkin.

Tämä oli elintärkeää ja jännittävää aikaa asiakkaan ja YAP:in välisessä yhteistyössä. Optimoinnin aikana operoitiin sekä Amazonin sisäisiä, että ulkoisia markkinointikampanjoita. Niiden avulla brändille ja tuotteille pyrittiin saamaan maksimaalinen näkyvyys, sekä ohjaamaan mahdollisimman paljon ostajaliikennettä tuotelistauksiin.

Verkkokauppaviidakossa kilpailijoiden myynnin seuraaminen kannattaa

YAP:in Amazon-asiantuntijat seurasivat tuotemyyntiä haukkana ja pyrkivät reagoimaan nopeasti kilpailijoiden omia tuotelistauksia optimoiviin toimenpiteisiin. Asiakas ja YAP-tiimi olivat tyytyväisiä havaittuaan, että tuotteet saisivat riittävästi orgaanista myyntiä ja suunniteltu myyntiennuste toteutuisi.

Muutaman Euroopan markkinan myynti jäi alle odotusten, mutta tämä saatiin kysynnän ja katteen puolesta kompensoitua Amerikan markkinan kovan kysynnän ansiosta. Kahden alisuoriutuneen Euroopan markkinan osalta toimenpiteet olivat selvät: varastoa ei täytettäisi tulevien kuukausien aikana, vaan varastomäärä ajettaisiin vastaamaan myyntiä ja lisäerien toimitus tehtäisiin aina sen hetkisen myynnin mukaisesti.

Tunnelma asiakkaan puolella oli helpottunut ja toiveikas. Hyvin alkanut myynti osoitti, että tuotantokapasiteettia ja henkilöstöä pitäisi tulevaisuudessa lisätä.

Seuraavaksi asiakkaan oli aika siirtyä käyttämään Your Amazon Partnersin jatkuvaa kasvu- ja kehityspalvelua, jossa Amazon-myynnin kannattavuutta rakennetaan pitkäjänteisesti. Tästä toimenpiteestä oli sovittu 1-2 vaiheen välissä, kun molemmilla osapuolilla oli selkeä kuva asiakkaan Amazon-myynnistä ja sen potentiaalista.

Seuraavassa artikkelissa perehdytään siihen, miten YAP:n asiantuntijat auttoivat asiakasyritystä käynnistämään vaiheen kolme eli Amazon-myynnin kasvattamisen ja asiakkaan resursseja säästävien jatkuvien palveluiden ottamisen osaksi liiketoimintaa.

Lue artikkelisarjan ensimmäinen osa: Raivaa tie Amazoniin: kuinka lähteä liikkeelle verkkokauppaviidakkoon?

Lue artikkelisarjan toinen osa: Raivaa tie Amazoniin: onnistuneen tutkimusmatkan verkkokauppaviidakkoon turvaa analyysi, kartoitus ja toimintasuunnitelma

Lataa opas: Näin raivaat tuotteellesi tien verkkokauppaviidakkoon