Verkkokaupan kuluttajakäyttäytyminen on siirtymässä yhä enemmän yksittäisistä verkkokaupoista keskitettyihin verkkokauppa-alustoihin. Tämä muutos tarjoaa tuotevalmistajille uusia mahdollisuuksia ja haasteita, joiden ymmärtäminen on avainasemassa menestyksekkäässä liiketoiminnassa. Koulutuksemme antaa kattavan kuvan eri alustoista ja niiden hyödyntämisestä sekä siitä, miten pysymme tuotteita valmistavina yrityksinä mukana verkkoalustojen kehityksessä.

Tietopakettimme verkkoalustojen kehityksestä auttaa meitä vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Yleistieto

Miten verkkokauppa-alustat ovat? Miten ne toimivat? Miten alustoilla myydään? Mitä niistä yleisellä tasolla tulisi tietää? Mitä valmiuksia eri alustoilla myynti vaatii?

Koulutuksessa käsittelemme aihetta seuraavien keskeisimpien verkkokauppa-alustojen kautta: Amazon, eBay, Etsy, Walmart Marketplace ja Temu. Saat tietoa siitä, miten nämä alustat toimivat, miten niillä myydään ja mitä eroja niiden välillä on. Opit myös, millaisia valmiuksia ja resursseja eri alustoilla myynti vaatii ja miten voit valmistautua niiden käyttöön.

2. Uhat

Mitä alustojen kasvu ja suosio merkitsee tuotevalmistajille? Miten eri alustojen Suomeen tuloon pitäisi reagoida? Mitä alustojen Suomeen tulo tarkoittaa yrityksille ja verkkokaupan kilpailutilanteelle?

Alustojen kasvu ja suosio voivat muuttaa merkittävästi kilpailutilannetta Suomessa ja kansainvälisesti. Koulutuksessa keskustellaan, miten eri alustojen rantautuminen Suomeen vaikuttaa yritysten liiketoimintaan ja mitä riskejä ja haasteita se tuo mukanaan. Saat käytännön neuvoja siitä, miten voit varautua näihin muutoksiin ja säilyttää kilpailukykysi muuttuvassa markkinassa.

3. Mahdollisuudet

Millaisia mahdollisuuksia verkkokauppa-alustat tarjoavat? Miten voimme kasvaa alustojen mukana? Miten alustat voivat edistää vientiä ja kansainvälistä liiketoimintaa?

Verkkokauppa-alustat tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa kansainvälisesti. Koulutuksessa opit, miten voit hyödyntää näitä alustoja kasvaaksesi ja viedäksesi tuotteitasi uusille markkinoille. Saat tietoa, kuinka eri alustat voivat edistää vientiä, parantaa yrityksesi kansainvälistä näkyvyyttä ja avata uusia myyntikanavia kohdemaassa.

Halutessasi voit laajentaa tietopakettia yksityiskohtaisemmalla alustakohtaisella koulutuspaketilla. Lue lisää alta: